Zhengjun

News

Product

Contact us

Dalian Zhengjun Foodstuffs Co., Ltd

Development Zone, Dalian, China

Heidao Town, Zhuanghe, Dalian, China

Tel: +86 411 8939 8585

Fax: +86 411 8939 8686

Email: info@zhengjunfood.com

Web: www.zhengjunfood.com

 

Rectification notice

Your current location: Home >> News >> Company news

Rectification notice

Date:2018-09-19 Author:zhengjun Click:

正军食品正军食品

Url:http://www.zhengjunfood.com/news/375.html

Tag:

Browse:

Products:

News: