Zhengjun

Overview

Product

Contact us

Dalian Zhengjun Foodstuffs Co., Ltd

Development Zone, Dalian, China

Heidao Town, Zhuanghe, Dalian, China

Tel: +86 411 8939 8585

Fax: +86 411 8939 8686

Email: info@zhengjunfood.com

Web: www.zhengjunfood.com

 

Contact

Your current location: Home >> Overview >> Contact

 

Head Office: Dalian Zhengjun Foodstuffs Co., Ltd

Address: Development Zone, Dalian, Liaoning, China

Plant: Dalian Zhengjun Foodstuffs Co., Ltd

Address: Xiyanggong Village, Heidao Town, Zhuanghe, Dalian, Liaoning, China

+86 411 8939 8585

+86 411 8939 8686

info@zhengjunfood.com

www.zhengjunfood.com