Zhengjun

News

Product

Contact us

Dalian Zhengjun Foodstuffs Co., Ltd

Development Zone, Dalian, China

Heidao Town, Zhuanghe, Dalian, China

Tel: +86 411 8939 8585

Fax: +86 411 8939 8686

Email: info@zhengjunfood.com

Web: www.zhengjunfood.com

 

www.intrafish.com

Your current location: Home >> News >> Industry news

www.intrafish.com

Date:2017-11-12 Author: Click:

Url:http://www.zhengjunfood.com/news/373.html

Tag:news

Prev:None
Next:None

Browse: